Powered by Yandex.Translate
Smoky quartz (rauchtopaz). Pendant
$120