White & gold wooden bracelets White Daisies. Yellow decoupage

$8.62